Animationerna består av de delbilder som ingår i en lenticularbild.